multisafe

Kurs og opplæring

Kurs og opplæring

multiSAFE tilbyr relevante og godkjente kurs. Vi holder kurs for bedrifter, lag og enkeltpersoner.

Kurs og opplæring gjør vi hos kunde, eller i våre lokaler i Hollundsdalen, Bømlo.

” Arbeidsgiver plikter å gi alle arbeidstakere den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for å utføre arbeidet uten fare for skade på liv og helse”.

 Dette innebærer praktisk og teoretisk opplæring i oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområde, vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret.

Kontakt oss for å booke kurs opp opplæring !

kurs@msafe.no eller tlf 95 005 110

Kurs kalender

 Vi har et samarbeid med SapioAS, som gjør at vi kan tilby alle kurs som de holder, kursene vil bli holdt på Bømlo med jevne mellomrom, og på etterspørsel

 • Arbeid i høyden
 • Granskningsleder
 • HMS kurs for ledere
 • Truckførerkurs
 • Arbeidsvarslingskurs
 • Arbeidsmiljøkurs / verneombudskurs
 • Kranførerkurs
 • Anleggsmaskinfører
 • Førstehjelpskurs
 • Stropp og signal kurs
 • Personløfterkurs
 • Kurs i varme arbeid
 • Stillasbygging 2-9 meter
 • Tårnkranførerkurs
 • Stor-og Teleskop-truckfører
 • Mobilkran
 • SHA koordinator
 • Dokumentert opplæring, (håndholdt verktøy)
 • Hjertestarterkurs
februar 2023
feb 22
22 februar 2023
MultiSafe, Hollundsdalen 49
Bømlo, Bremnes 5340 Norge

Arbeidsvarsling 1

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på/ved veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling

kr2200
feb 23
23 februar 2023
MultiSafe, Hollundsdalen 49
Bømlo, Bremnes 5340 Norge

Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg.

kr2000
mars 2023
mar 06
06 mars 2023
MultiSafe, Hollundsdalen 49
Bømlo, Bremnes 5340 Norge

Alle som skal føre truck i Norge må ha gyldig kompetansebevis for den aktuelle trucktypen man skal føre. For å føre truck må man ha gjennomgått sertifisert sikkerhetsopplæring på den enkelte trucktype.

kr5000
mar 13
13 mars 2023
MultiSafe, Hollundsdalen 49
Bømlo, Bremnes 5340 Norge

For å ha rett til å bruke en personløfter skal bruker ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om:

Oppbygging.
Betjening.
Bruksegenskaper.
Bruksområder.
Vedlikehold og kontroll.

kr2200
mar 20
20 mars 2023
MultiSafe, Hollundsdalen 49
Bømlo, Bremnes 5340 Norge

Alle som skal føre en anleggsmaskin i Norge må ha gyldig kompetansebevis for den aktuelle maskintypen man skal føre. For å føre en anleggsmaskin må man ha gjennomgått sertifisert sikkerhetsopplæring på den enkelte maskintype. Teoridelen er felles for alle maskintypene, og den praktiske delen må gjennomføres pr. maskintype. Vår opplæring omfatter maskin klassene M2 – M7

kr5950
mar 27
27 mars 2023
MultiSafe, Hollundsdalen 49
Bømlo, Bremnes 5340 Norge

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

kr2400
april 2023
apr 17
17 april 2023
MultiSafe, Hollundsdalen 49
Bømlo, Bremnes 5340 Norge

Forskrift om utførelse av arbeid gjelder alt bruk av arbeidsutstyr. Forskriften retter seg mot arbeidsgiver, den som driver enmannsvirksomhet, den som driver familiebruk i landbruket og dem som driver opplæring og kontroll i henhold til denne forskriften. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at arbeidstaker har den opplæring, øvelse og instruksjon, som er nødvendig for det arbeidet som skal utføres. Hele forskriften kan leses på lovdata.

kr8990
apr 17
17 april 2023
MultiSafe, Hollundsdalen 49
Bømlo, Bremnes 5340 Norge

Kranførerkurs Følgende gjennomgås på kurset: Grunnleggende HMS modul 1.1. Løfteredskap G11. Løftetabeller. Praktisk bruk av løfteredskap. Lover og forskrifter. Bruksområder og betjeningmåter. Uhell og ulykker. Oppbygging av den gitte kranen […]

kr8990
mai 2023
mai 08
08 mai 2023
MultiSafe, Hollundsdalen 49
Bømlo, Bremnes 5340 Norge

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

kr2400
juni 2023
jun 12
12 juni 2023
MultiSafe, Hollundsdalen 49
Bømlo, Bremnes 5340 Norge

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

kr2400

Våre produkt