Brannsikring

Brannsikring

multiSAFE har godkjent verksted for service av brannvernutstyr og kan ta den årlige kontrollen på ditt utstyr.

multiSAFE tilbyr service, kontroll av de fleste typer slukkeanlegg og kan også montere nye slukkeanlegg.

Vi hjelper deg med kontroll av røykdykkerutstyr, fluktmasker og medisinsk oksygen.

Og vi fyller pusteluft og kalibrerer gassmålere.

I vår butikk har vi røykvarslere, brannstiger og mange andre sikkerhetsprodukt

Ta kontakt med oss for kjøp eller service på ditt brannvernutstyr!

Våre produkt