Truckførerkurs

MultiSafe Hollundsdalen 49,Bømlo,Bremnes,Norge

Følgende gjennomgås på kurset: Grunnleggende HMS (modul 1.1). Årsak til ulykker. Lover og forskrifter. Arbeidsutstyr. Sikkerhets skilting og signalgiving. Ytre miljø. Forskrift og ansvar. Farlig gods. Modul 3.2 Det blir […]

kr5500

Kurs i varme arbeider

MultiSafe Hollundsdalen 49,Bømlo,Bremnes,Norge

Følgende gjennomgås på varme arbeider kurs: Sertifiseringsordningen i Norden. Regelverk. Brann og slukketeori. Varme arbeider og risiko. Slokking av brann. Risiko – kartlegging og vurdering av tiltak. Arbeidsinstruksen med utfyllende […]

kr2400

Arbeidsvarslingskurs del1

MultiSafe Hollundsdalen 49,Bømlo,Bremnes,Norge

Arbeidsvarsling 1 Formål med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. […]

kr2200

Personløfterkurs

MultiSafe Hollundsdalen 49,Bømlo,Bremnes,Norge

Følgende gjennomgås på personløfterkurs: Følgende gjennomgås på personløfter (lift) kurs: Grunnleggende HMS min modul 1.1. Konstruksjon og virkemåte. Stabilitet og miljøet rundt personløfteren. Personløftetyper og klasseinndelinger. Kontroll og rapportering. Bruks […]

kr2200