Våre tjenester

Multisafe tilbyr periodisk kontroll og service av alle typer håndslukkere og brannslanger, samt faste slukkeanlegg i skip, forflåter og offshoreinstallasjoner. Vi gjennomfører også sertifisering av røykdykkerutstyr, kontroll og refylling av pressluft flasker. Med vår brede kompetanse innen brannvern rådgir vi din bedrift i bruk av riktig brannvernutstyr.

Kontroll

Vi utfører kontroll av ditt brannvernutstyr. Gjør gjerne en avtale med oss om periodisk kontroll for å sikre dine verdier.
Vi utfører kontroll på en rekke brannverneapparater som pulverapparat, vannapparat, CO2-apparat og skumapparat, i tillegg frityrslukkere og brannslanger.

Sertifisering

Røykdykkersett skal kontrolleres og sertifiseres årlig. I tillegg skal pressluftflaskene trykktestes hvert femte år. Vi utfører både års- og femårskontroll.

Kurs og opplæring

MULTISAFE tilbyr relevante og godkjente kurs. Vi holder kurs for bedrifter, lag og enkeltpersoner. Vi tilbyr blant annet slukkeøvelser, kurs i varmt arbeid, fallsikring og personløfter kurs. Kurs og opplæring gjør vi hos kunde, eller i våre lokaler på Rubbestadneset, Bømlo.

Service og montering

Våre fagfolk er spesialister på maritimt brannvern og utfører service og montering av dine flåter. Me passer på at både hydrostatutløser og flåte alltid er rett montert og klar til bruk før de går ut på dato.