Slukkeøvelse

Praktisk bruk av håndholdt slukke utstyr. Kurset består av en teoretisk del og en praktisk. Teoridelen går gjennom: forskjellige typer slukkere hva du skal sjekke på din slukker hva krav […]

Kurs i varme arbeider

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.