Personløfterkurs

For å ha rett til å bruke en personløfter skal bruker ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om:

Oppbygging.
Betjening.
Bruksegenskaper.
Bruksområder.
Vedlikehold og kontroll.