Anleggsmaskinførerkurs

Følgende gjennomgås på maskinførerkurs: Grunnleggende HMS (modul 1.1). Innledning og informasjon. Maskintyper og bruksområder. Konstruksjon og virkemåte. Sikkerhet og ulykker. Geoteknikk og stabilitet. Etter endt teori må man gjennomføre opplæring […]

Anleggsmaskinførerkurs

Alle som skal føre en anleggsmaskin i Norge må ha gyldig kompetansebevis for den aktuelle maskintypen man skal føre. For å føre en anleggsmaskin må man ha gjennomgått sertifisert sikkerhetsopplæring på den enkelte maskintype. Teoridelen er felles for alle maskintypene, og den praktiske delen må gjennomføres pr. maskintype. Vår opplæring omfatter maskin klassene M2 – M7